Ritningen till Soraya

Ritning efter Stig Tiedemann, daterad Saltsjöbaden 17/11 1955. Här kan man se hur den lokala båtbyggaren (Johannes Olsson, Kungsviken) och beställaren Walter Berg, Hälsö – påverkat den slutliga utformningen, akterruffen stämmer inte helt med ritningen (fönster och bakstam). Inredningen stämmer med den ändring av diskbänken som är skissad för hand på ritningen.