Stig Tiedemann och hans kryssare

Ingenjör

Stig Tiedemann, Saltsjöbaden, är konstruktören bakom några av femtiotalets vackraste fritidsbåtar – de stilrena och eftertraktade Tiedemannkryssarna. Av de idag kvarvarande båtarna, ca ett trettiotal kända, är Caprice från 1948 den äldsta. Och Cilla från 1965 är den yngsta.Det var personer ur dåtidens mest välbärgade samhällsskikt som var beställare av båtarna. När man studerar ägarlängder nämns ofta den förste ägaren och tillika beställaren som ”ingenjör, byggmästare, disponent, eller fabrikör”. En doft av ”cigarr och mahognygrogg” kan anas… Varje Tiedemannkryssare är unik. De ritades på beställning och byggdes i regel i ett enda

exemplar på något ”landsortsvarv” i Sverige. Ingen båt är därför den andra riktigt lik, men Stig Tiedemanns eleganta pennföring är det svårt att ta miste på.

Den typiska Tiedemannkryssaren beskrivs så här: ”Båten bygges med bordläggning av afrikansk mahogny på stål- och ekspant. Skarndäck, sargar och överbyggnad liksom all inredning utföres av hondurasmahogny. Däcket lägges i ribbor av teak, hyttaken klädas med duk som målas”. Även friborden av mahogny målades vita.Några Tiedemannkryssare>>

Bilderna ovan är några exempel hämtade från Sjöhistoriska Museets samlingar. Bilderna är omärkta men bilden till vänster är Cabrit II, den 13m båt som beskrivs i Svenska Kryssarklubbens Årsskrift nedan. Båten i mitten är förmodligen Caprice, byggd 1948 för fabrikör
Odd Christensson. Och till höger Tuffy II, byggd hos Törnqvists i Karlskrona 1964 för Thomas Bonnier. Nedan hittar du några samtida beskrivningar hämtade ur Tidskriften ”Till Rors”.